+370 686 18 228
Dirbame 0-24 val. Parduodame įmones užsienio ir Lietuvos piliečiams per atstumą. Įmonių su skolomis supirkimas,likvidavimas. Dokumentus sutvarkome greitai ir pristatome kurjerių 
Pirmą įmonių e-parduotuvė Lietuvoje Virš 100 imonių pasirinkimas kas dieną Patikrinta kokybes garantija
  • Įmonių pristatymas nemokamas visame pasaulyje
  • Įsigijusiems įmonę, regstracijos adresą dovanojame visam laikui!
  • Visos įmonės tinka Europos paramos gavimui ir dalyvavimui konkursuose
  • Visų įmonių įstatuose įrašytos visos veiklos
  • Įsigijus įmonę Jūs turite teisę gauti Lietuvos vizą
  • Jokių terminuotų buhalterinių sutarčių!
Įmonių pardavimas užsieniečiams Buhalterinė apskaita Registracijos adresai Įmonių steigimas. Įmonių pertvarkymas

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo (pateikimo) sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių/paslaugų pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt susijusios nuostatos.
1.2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes/paslaugas interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes/paslaugas interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Darant užsakymą Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefoną, el. pašto adresą.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių/paslaugų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui (pateikimui) įvykdyti.
2.3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB Įmonių turgus, juridinio asmens kodas 303064502, , buveinė Laisvės pr.60-1203, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas.
2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių/paslaugų pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių/paslaugų pristatymo Pateikimo) ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Remiantis šių Taisyklių 10.3. punktu, Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es)/ paslaugą (-as) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Imoniuturgus.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę gauti, susipažinti ir kitaip įvertinti visą medžiagą, susijusią su perkamąja įmone.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet. Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Imoniuturgus.lt

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes/paslaugas ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Interneto parduotuvės Imoniuturgus.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti (pateikti) nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt įsigytos prekės/paslaugos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę/paslaugą.
7.5.IMONIUTURGUS užtikrina, kad visos sąraše nurodomos ir parduodamos įmonės, perduodamos pirkėjui  be pretenzijų iš trečiųjų šalių į skolą/as,  neteisėtų finansinių ir/ar buhalterinių operacijų (lizingas,paskola,kreditai, vekseliai, kitos vidinės ir/ar išorinės sutartys ir pan.).
7.6.IMONIUTURGUS užtikrina, kad visos imonės, patalpintos svetainėje ir esančios parduodamųjų įmonių sąraše yra naujos, neturėjusios ir neturinčios esamam laikui įsiskolinimų, finansinių ar kitokio pobūdžio įsipareigojimų bei buhalterinių operacijų.
7.7.Įmonės perleidimas pirkėjui sutampa su visišku atsiskaitymo momentu.
7.8.Įmonės dokumentų siuntimo/persiuntimo terminas: 1-5 darbo dienos (Lietuvos Respublikos teritorijoje).

8.Prekių rezervacijos procedūra
8.1.Pasirinkus rezervavimo paslaugą , Jūs turėsite galimybę  vieną arba dvi savaites užsirezervuoti ir užsitikrinti norimos prekės įsigijimą. Po Jūsų apmokėjimo, pasirinkta įmonė bus išimta iš bendro parduodamų įmonių sąrašo.
8.2 Jei per rezervacinį terminą nebus atliktas apmokėjimas, pasirinkta įmonė vėl bus įtraukta į parduodamį įmonių sąrašą ir toliau jos pardavimas vyks bendrąja tvarka.
8.3.Rezervacinis mokestis nėra grąžinamas, jeigu pirkėjas per nurodytą terminą neįvykdo sutarties sąlygų.

8.4 Prekių kainos
Prekių kainos interneto parduotuvėje Imoniuturgus.lt nurodomos litais.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
9.1.1. Pavedimu į nuodytą atsiskaitomąją sąskaitą;
9.1.2. Grynais, atsiskaitymą įvykdant Pardavėjo ofise;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1 , 9.1.2 punktuose aptartais būdais, įsipareigoja už prekes/paslaugas atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamos prekės/paslaugos pilna apimtimi.
9.3. Įvykus teisingam, kaip numato taisyklės, ir sąžiningam sandoriui, pinigų (atsiskaitymo) grąžinimas už gautas prekes arba suteiktas paslaugas yra nevykdomas.

10. Prekių/paslaugų pristatymas (pateikimas)
10.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių/paslaugų pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių/paslaugų pristatymo adresą ( -įskaitant ir el. paštą);
10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes/paslaugas priimti pats arba kita konkretus asmuo, kuris nurodytas, kaip prekės/paslaugos Gavėjas;
10.1.2. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.1.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
10.1.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Imoniuturgus.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Imoniuturgus.lt
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo
13.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
14.4. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UAB “Įmonių turgus” administracija.

IKI ŠIOL PARDAVĖME: 10491
IKI ŠIOL SVETAINĖJE APSILANKĖ: 3059689
IKI ŠIOL PADĖJOME SUTVARKYTI LEIDIMUS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE: 6842